Het jaar 2021 verliep minder warm in vergelijking met de voorgaande jaren. Met een gemiddelde temperatuur van 10.4° lag deze rond het nieuwe normaal als we de periode van 1991-2020 nemen die staat namelijk op 10.5°. Als we de periode 1981-2010 nemen lag de temperatuur iets boven de norm want toen was de norm 10.1°.
Januari verliep qua temperatuur vrij normaal maar de maand was wel nat en de zon kreeg weinig ruimte. Er viel in Ridderkerk iets meer dan 100 mm neerslag.

In februari kregen we een volle winterweek van de 7e tot en met de 14e. De laagste temperatuur in Ridderkerk gemeten was toen -8.7° op de 13e. Uiteindelijk kon er geschaatst worden maar de ijsbaan van Rijsoord bleef helaas dicht vanwege de strenge coronamaatregelen. Ook viel er sneeuw van betekenis die door de vorst bijna een week kon blijven liggen. De hoogst gemeten sneeuwdikte op 7 februari was 11 cm in Ridderkerk. De winter verdween snel want op de 24e werd alweer een temperatuur gemeten van 18.6° en gingen we van koud naar warm. Uiteindelijk kwam de gemiddelde temperatuur net iets boven normaal uit.

De maanden maart en april verliepen juist kouder dan normaal. Vooral april was vrij koud met bijna drie graden onder de norm voor april. Qua neerslag verliep april vrijwel normaal.

Ook mei verliep vrij koud met bijna twee graden onder de norm. Wel viel er veel neerslag tot bijna 100 mm in Ridderkerk.

Na een koud voorjaar brak in juni even de zomer door. Velen zullen het zich niet herinneren maar de maand verliep zelfs recordwarm en zo was de junimaand de warmste sinds de metingen vanaf 1901. De hoogste temperatuur in Ridderkerk werd gemeten op de 18e met 30.2°. Het bleek de enige tropische dag van 2021 te zijn. Tot en met die 18e juni verliep de maand droog maar de tweede helft verliep duidelijk natter. Op 26 juni viel in Ridderkerk de meeste neerslag van het jaar, 26 mm. Uiteindelijk verliep de maand met een normale hoeveelheid neerslag.

De zomermaand bij uitstek, juli, verliep teleurstellend. Vooral rond het midden van de maand viel er veel neerslag in het zuiden en zuidoosten met als gevolg bizarre overstromingen in Limburg. Vooral Duitsland en België werden getroffen en er waren ook meer dan 300 dodelijke slachtoffers te betreuren.  De maand verliep qua temperatuur vrij normaal en in Ridderkerk viel er ook een normale hoeveelheid aan neerslag.

Augustus verliep ook vrij koel tot normaal. Er viel ook een gemiddelde hoeveelheid neerslag. Het ontbrak aan echte warmte maar op de meeste dagen lag de temperatuur boven de 20°.

September verliep vrij warm en ook erg droog. Ook toen werd het op de meeste dagen meer dan 20° en zo lag de gemiddelde temperatuur ruim twee graden boven normaal. Er viel slechts 40 mm neerslag en dat was met name aan de laatste dagen van september te danken.

Oktober verliep juist heel erg nat. Op sommige plaatsen viel zo'n 170 mm neerslag. In Ridderkerk viel bijna 128 mm. De maand verliep vrij normaal en lag net iets boven de norm voor oktober.

November was ook een gemiddelde maand qua temperatuur en ook qua neerslag. Juist in het westen viel veel meer neerslag terwijl de oostelijke helft van het land er juist veel minder neerslag viel.

December was weer een zachte maand. De kou rond de Kerstdagen werden gevolgd door zeer hoge temperaturen tot ruim 13° op Oudejaarsdag en op sommige plaatsen werd het toen 15°. Qua neerslag verliep de maand vrijwel normaal. 

Qua neerslag viel er in 2021 totaal 856 mm tegenover 832 normaal. Wel duidelijk minder neerslag in vergelijking met 2020 want toen viel er 936 mm. Landelijk gezien kwam het gemiddelde neerslagcijfer voor 2021 uit op bijna 800 mm. De zon scheen landelijk zo'n 1800 uren en gemiddeld schijnt de zon zo'n 1775 uren, dus net wat meer zonuren dan gemiddeld. Voor Ridderkerk worden geen zonuren bijgehouden door dit weerstation.
 
Jaar - IJsdagen (Tmax < 0°C) [vorig jaar] 6 [0]
Jaar - Koude dagen (Tmin < 0°C) [vorig jaar] 26 [9]
Jaar - Koele dagen (Tmax < 10°C) [vorig jaar] 118 [83]
Jaar - Zomerdagen (Tmax >= 25°C) [vorig jaar] 18 [35]
Jaar - Hete dagen (Tmax >= 30°C) [vorig jaar] 1 [13]